Podczas koncertu Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batuta Wojciecha Rodka wykonają Missę Cellensis Hob.XXII:5 Josepha Haydna. W partiach solowych wystąpią: Joanna Radziszewska-Sojka – sopran, Aleksandra Kalicka – alt, Karol Kozłowski – tenor  oraz Sebastian Szumski – bas. Koncert powtórzony zostanie w sobotę, 3 października br., o godz. 18.00.


Mimo rzeczywistości pandemicznej nie jest to jednak pierwsza aktywność filharmoników w ostatnim czasie. Artyści Filharmonii koncertowali już w ramach drugiej edycji Royal Opera Festival w dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej (4.09), w Wadowicach w ramach koncertu z okazji 40-tej rocznicy powstania NZSS „Solidarność” (6.09), czy bazylice kolegiackiej Grobu Bożego w Miechowie na VI Miechowskich Dniach Jerozolimy (12.09). W ubiegłym tygodniu natomiast (26.09) zaproszona została po raz pierwszy publika do wyremontowanej sali koncertowej na koncert duetu fortepianowego Tamary Granat i Adriana Kredy, który zakończył się aż czterema bisami. Najważniejszym jednak wydarzeniem w okresie oczekiwania na oficjalne otwarcie sezonu był bezsprzecznie koncert Orkiestry Filharmonii Krakowskiej w wiedeńskim Musikverein (27.09), który wywołał  szczery aplauz publiczności.

Nowa dyrekcja Filharmonii Krakowskiej, w osobach Mateusz Prendoty – dyrektora naczelnego i Beaty Płoskiej – zastępcy, doprowadziła również do podpisania porozumienia o współpracy trzech instytucji kultury Województwa Małopolskiego – Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Filharmonii Krakowskiej i Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Skutkiem tego porozumienia koncert, jaki krakowska publiczność usłyszy w dniu inauguracji sezonu, dzień wcześniej, 1 października 2020, zaprezentowany będzie również w Tarnowie. Współpraca międzyregionalna, która jest jednym z priorytetów nowej odsłony działalności Filharmonii Krakowskiej, zaowocuje ponadto występem Orkiestry i Chóru Filharmonii w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, w najbliższą niedzielę, 4 października 2020. Podczas wieczoru wykonana będzie ponownie Msza cecyliańska Haydna, zaś bezpośrednio przed tym wydarzeniem podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach a Filharmonią im. Karola Szymanowskiego.

Otwarcie 76. sezonu artystycznego to zatem ze wszech miar nowy początek dla instytucji. Sezon powrotu do wyremontowanego i bardziej komfortowego dla publiczności i artystów macierzystego gmachu  przy ulicy Zwierzynieckiej, ale też poszukiwania nowych możliwości współpracy na terenie województwa, Polski oraz na arenie międzynarodowej. To także, jak reasumuje dyrektor Filharmonii, Mateusz Prendota –  „sezon powrotu do fundamentów zapisanych w partyturach Mozarta, Haydna i Beethovena, których twórczość jak żadna inna pozwala budować zespoły muzyczne najwyższej próby. (…) Sezon, w którym na nowo pragniemy połączyć doświadczenie i wirtuozerię z energią, polotem i świeżością (…). Czas szans i promowania talentów ukrytych do tej pory w zespołach artystycznych Filharmonii.”