Głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom Krakowa i okolic bezpłatnych konsultacji, badań lekarskich, do których dostęp na co dzień jest utrudniony, jak również stworzenie możliwości, aktywnego, miłego i kulturalnego spędzenia czasu, który będzie okazją do integracji środowiska lokalnego. Akcję wspiera Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego br. Franciszek Salezy Chmiel, OH.

Szpital Zakonu Bonifratrów to 117 lat tradycji w połączeniu z nowoczesnością. Wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna, a także najnowszej generacji sprzęt gwarantujący bezpieczeństwo i jakość usług na najwyższym poziomie.

W programie Dnia Samarytańskiego na ten rok przewidujemy specjalistyczne konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w godzinach przedpołudniowych, pomiędzy godziną 11:00 a 14:30 piknik rodzinny: warsztaty i zabawy dla dzieci, grillowanie oraz pokaz pierwszej pomocy wraz z możliwością obejrzenia pojazdu ratownictwa medycznego straży pożarnej. W ubiegłych latach z konsultacji lekarskich skorzystało ok. 700 osób, natomiast badania diagnostyczne wykonało ok. 300 osób. Realizowane pikniki rodzinne również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 1200 osób. Jeszcze raz pragniemy zaznaczyć, że wszystkie te działania są całkowicie bezpłatne dla odwiedzających nas osób. W tym roku zdecydowaliśmy się zakończyć to wydarzenie fenomenalnym koncertem Marka Bałaty – pieśni eucharystyczne w nowym brzmieniu. Artysta wystąpi z zespołem muzyków oraz niezwykłą oprawą światło-dźwięk.

Czeka nas wyjątkowe wydarzenie, które mamy nadzieje na długo pozostanie w pamięci osób, które zdecydują się wziąć w nim udział, artystów i organizatorów. W realizację przedsięwzięcia wkładamy własne siły i środki.

Zapraszamy na krakowski Kazimierz do zakątka bonifraterskiego przy ul. Trynitarskiej 11 w dniu 7 października br.