Dzień Bezpiecznego Powiatu Krakowskiego jest kolejnym dobrym przykładem umożliwienia prowadzenia dialogu społecznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz promocję służb działających na rzecz bezpieczeństwa. Niedzielne popołudnie, 24 września będzie niepowtarzalną okazją, aby w jednym miejscu spotkać się z policjantami, strażakami, żołnierzami, ratownikami medycznymi czy osobami działającymi na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

W tegorocznej edycji na uczestników czekać będzie kilka stref mających na celu usystematyzowanie tematyczne zagadnień traktujących o bezpieczeństwie. Będą one dostępne przez cały czas trwania wydarzenia od godz. 14:00 do 18:00. Są to:

 

Strefa BRD

 • możliwość uzyskania karty rowerowej
 • tor BRD
 • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu powiatu krakowskiego na plakat „Zwalniam przy szkole”
 • zapoznanie się ze sprzętem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji (radiowóz, motocykl, samochód Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii)
 • skorzystanie z symulatorów wypadku i dachowania pod okiem instruktorów)

 

Strefa pokazów dynamicznych

 • pokaz pożaru oleju w kuchni
 • gaszenie podręcznymi środkami gaśniczymi różnych materiałów - trenażer
 • pokaz ratownictwa technicznego
 • ćwiczenia praktyczne jak prawidłowo używać gaśnic – w tym przypadku aktywny udział dorosłych uczestników wydarzenia

 

Strefa pierwszej pomocy

 • nauka jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy
 • konkurs QCPR z nagrodami
 • promocja projektu „Pierwszy Ratownik”

 

Strefa ratownictwa specjalistycznego

 • ratownictwo z udziałem psów z GRS OSP Kraków - pokaz z omówieniem roli psów w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych
 • ratownictwo wodno-nurkowe - promocja specjalistycznego sprzętu     wykorzystywanego przez straż pożarną w działaniach na i pod wodą
 • ratownictwo z wykorzystaniem dronów - promocja i pokaz możliwości specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego przez OSP Niegoszowice

 

Strefa eko

 • promocja rozwiązań przyjaznych środowisku w ramach projektu LIFE
 • serwis rowerowy – drobne naprawy
 • ekodoradcy UG Czernichów - konsultacje

 

Strefa promocyjno-edukacyjna

 • stoiska promujące działalność służb mundurowych: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Wojskowe Centrum Rekrutacji
 • noś odblaski z Bezpiecznym Powiatem Krakowskim! - gadżety odblaskowe
 • alokgogle i narkogogle - symulatory zaburzenia jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

 

Strefa animacji dla najmłodszych

 • atrakcje dla najmłodszych: ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód MDP, animatorzy, plac zabaw, wata cukrowa

 

Minigra terenowa

Gra „Zdobądź Medal Sprawności Małego Ratownika” - gra terenowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 16 polegająca na wykonaniu kilku zadań z otrzymanej karty i zebraniu pieczątek w poszczególnych strefach – na tej podstawie uczestnik otrzyma pamiątkowy imienny dyplom oraz medal. 

 

Patronaty:

 • patronat honorowy nad wydarzeniem objął Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kraków

 

Przydatne

materiały przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową: https://brd.malopolska.pl/materialy-do-pobrania/karta-rowerowa/?fbclid=IwAR1iFA6TErLGIZ7ss7BXSwkFSZeKVdmWr0NxiIXsfwh10j_92KC8q4TjMJI