Wystawcy i rękodzielnicy uczestniczący w kiermaszu udowodniają nieustannie jak duży potencjał tkwi w tych tradycjach, a kultura tradycyjna, zarówno w aspekcie rękodzielniczym jak i artystycznym jest ciągle żywa i atrakcyjna, angażująca kolejne pokolenia, które dostrzegają siłę tradycji i ciągłości. Na Kiermaszu Pogranicza Kultur spotkają się przedstawiciele różnych pokoleń, różnych środowisk, różnych kultur.

Tworzeniu programu artystycznego Kiermaszu Pogranicza Kultur również przyświecała idea rekonstruowania i przywoływania rodzaju wspólnoty, w której muzyka i taniec służą spotkaniom, budowaniu dialogu i porozumienia między narodami oraz chęć udowodnienia, że poczucie identyfikacji z miejscem, z którego się wyrasta, a zarazem pewny rodzaj wspólnotowości, nie wyklucza szacunku dla odrębności, lecz buduje tolerancję. Widzowie uczestniczący w koncertach będą mieli niepowtarzalną okazję zanurzenia się w świecie leżącym niegdyś na styku szlaków handlowych, krzyżujących się w naszym mieście. Na scenie pojawią się zespoły, które prezentują muzykę tradycyjną swoich krajów (Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry, Rumunia) w jej „ikonicznej” formie, jak również artyści, pozostający w szerokim nurcie etno, łączący tradycyjne brzmienia z nowoczesnymi aranżacjami.

Patronami Honorowymi 19. Kiermaszu Pogranicza Kultur są:

- Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski

- Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego

- Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

- Tomasz Daros Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto

Patronami Medialnymi są: kraków.pl, Radio Kraków, TVP3 Kraków, Kraków’Culture Karnet, Dziennik Polski.