Radio Kraków

profilaktyka

III Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych

6 czerwca br. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II odbyła się III Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych realizowana przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zaproszenie do spotkania przyjęło ponad 150-ciu przedstawicieli małopolskich szkół: dyrektorzy, nauczyciele, profilaktycy, pedagodzy; instytucji zajmujących się pracą wychowawczo dydaktyczną z młodzieżą, pracowników administracji samorządowej. W gronie wystawców znalazły się m.in.: Gmina Jabłonka z programem „Kolorowa Profilaktyka” i Fundacja Auxilium z Tarnowa. Z przedstawicielami rozmawiała Katarzyna Pelc

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych 2023 roku.

Tematyka szkoleń obejmuje naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Dzieci i młodzież mogą dowiedzieć się m. in. jak stosować zachowania asertywne, jak radzić sobie ze stresem, jak osiągać cele życiowe oraz jak wyrażać emocje. Rodzice i nauczyciele mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji, komunikacji wspierającej rozwój oraz mogą poznać metody przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Szkolenia realizowane są nieodpłatnie, aktywnymi metodami.

Osoba dorosła z FASD – specyfika i postępowanie

3 października 2022 roku odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Osoba dorosła z FASD – specyfika i postępowanie”. Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Partnerami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie i Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. I cz. relacji z konferencji

III edycja Forum Amputacji

“PO PIERWSZE – PROFILAKTYKA!” W dniach 14-15 października w Krakowie odbędzie się III edycja Forum Amputacji, czyli konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej w całości zagadnieniom związanym z kompleksową opieką nad osobami po amputacji kończyn. Udział w wykładach jest bezpłatny. W ramach wydarzenia przygotowano także szkolenie z zakresu psychotraumatologii. Katarzyna Pelc rozmawia z dr Agnieszką Wnuk-Scardaccione, Kierowniczką zespołu fizjoterapeutów oraz Anną Orzechowską, Prezeską Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię