Projekt  autorstwa dwójki kuratorów Magdaleny Ujmy i Wojciecha Szymańskiego, dla którego inspiracją były słowa zaczerpnięte z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego „pany chłopy chłopy pany”,  składa się z dwóch wystaw, panelu dyskusyjnego i publikacji.


Pierwsza wystwa prezentowana  na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego traktuje skansen jako wieloznaczny punkt odniesienia. Jest on swego rodzaju encyklopedią wiedzy etnograficznej w praktyce, lecz jednocześnie prezentuje wyabstrahowany obraz wsi. Dlatego też zaproszeni artyści zajęli się poszczególnymi obiektami muzealnymi, ale i ujmującą je ramą: samym skansenem, koncepcją, według której został utworzony, historią działalności. Zastanawiają się jaki obraz wsi przechowuje skansen i na jakim momencie w przeszłości ten obraz został zatrzymany. Czy wieś skansenowska ma coś wspólnego z wsią współczesną? Na wystawie pada także pytanie o wyparte w polskiej kulturze i życiu społecznym chłopskie dziedzictwo.

Artyści biorący udział w wystawie w Sądeckim Parku Etnograficznym


Agata Biskup
Leone Contini
Jan Gryka
Małgorzata Mirga-Tas
Dorota Nieznalska
Paulina Ołowska
Franciszek Orłowski
Jaanus Samma
Julita Wójcik

Druga odsłona projektu to ekspozycja w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu. Jest ona efektem zainteresowania bogatą kolekcją sztuki ludowej i sztuki profesjonalnej o tematyce etnograficznej przechowywanej w nowosądeckim Muzeum Okręgowym. Realizacja ma formę instalacji artystycznej, składającej się z muzealnych eksponatów skonfrontowanych z obiektami współczesnych twórców Przemysława Branasa i Karola Radziszewskiego

Część trzecia projektu, panel dyskusyjny z udziałem historyków, historyków sztuki, antropologów, socjologów i etnografów, odbędzie się na zakończenie wystaw, we wrześniu 2016 roku. Podsumowanie całości projektu zostanie zawarte w wydanej na jego koniec publikacji.

 

Wystawa "pany chłopy chłopy pany "  -  Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokól  i  Sądecki Park Etnograficzny, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu . Ekspozycja czynna  do 11 września 2016

 

 

 

jd/mat.pras BWA Sokół