Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.