Lokalna badaczka Małgorzata Międzobrodzka - historyk, muzealnik  przez wiele lat zbierała informacje o napływających do miasta i działających w Wieliczce wyznawcach judaizmu. Zgromadzony przez nią materiał ujrzał światło dzienne w publikacji Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna opublikowanej przez Wydawnictwo Żyznowski.

Przed II wojną światową Żydzi stanowili znaczącą grupę mieszkańców Wieliczki. 27 sierpnia 1942 roku niemieccy naziści dokonali całkowitej likwidacji tej społeczności. Akcją Judenrein objęli zarówno Żydów od pokoleń mieszkających w Wieliczce, jak i tych szukających tam schronienia w czasie okupacji. Większość z nich została wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie zginęli.