Miriam (Maria) Synger, ortodoksyjna Żydówka, jej mąż Ivo i ich piątka dzieci: Szymon (13 lat), Hana (prawie 11), Janka – Rachel (9), Rut (5,5) oraz Benek (1,5), dziś mieszkający w Krakowie. Z wykształcenia socjolożka, choć nigdy nie pracowała w zawodzie. Miriam (Maria) na co dzień zajmuje się prowadzeniem zajęć, warsztatów, wykładów na temat religii i kultury żydowskiej – dla dzieci i dorosłych, dla każdej grupy etnicznej, religijnej czy społecznej. Pisze teksty, tłumaczy, była też konsultantką podczas kręcenia filmu o tematyce żydowskiej. Wierzy w edukację i w to, że nasza niechęć do innych w dużej mierze wynika z niewiedzy. Prywatnie wnuczka Joanny Olczak-Ronikier, córka Katarzyny Zimmerer, pochodzi z zasłużonej dla polskiej kultury rodziny Mortkowiczów, księgarzy i wydawców książek