3-4 czerwca w ogrodzie bonifraterskim w Krakowie odbędą się tzw. Dni Samarytańskie. Lekarze różnych specjalności będą udzielać bezpłatnych porad. Czynna będzie także przychodnia i apteka ziołolecznicza.