Łąki Nowohuckie zachwycają rzadko spotykanym w dużych aglomeracjach miejskich bogactwem: rozległą przestrzenią, ciszą, a przede wszystkim możliwością obcowania z bogatą bioróżnorodnością. Dawid Masło niezwykle barwnym językiem oprowadza po Łąkach Nowohuckich i pokazuje, jak wygląda roczny cykl życia tutejszej przyrody – zaczyna od białych, zmarzniętych, uśpionych Łąk, później obudzonych ciepłem słońca, chęcią życia jej mieszkańców i przybyłych gości, by na koniec pokazać, jak przyroda przygotowuje się do zimy.

Autor zaprasza do uważnej obserwacji życia toczącego się wśród traw, kwiatów i drzew, do świata na co dzień ukrytego i często niezauważalnego. Magdalena Kuś, wprowadzając komentarze do tekstu głównego, prowokuje do bardzo indywidualnej interpretacji prezentowanych zjawisk świata flory i fauny, szukania swoich znaczeń, wartości, przemyśleń. Różnorodność form, kształtów, kolorów oraz gatunków, które możemy odszukać na Łąkach Nowohuckich, została zapisana w klimatycznych fotografiach autorstwa Katarzyny Ładny oraz ponad 120 autorskich grafikach Moniki Orzeł.
(z materiałów wydawcy)

Publikacja „Z życia Łąk Nowohuckich” powstała z okazji 20-lecia utworzenia użytku ekologicznego i została wydana przez Ośrodek Kultury Norwida.
W radiowej bibliotece słuchamy fragmentów książki "Z życia Łąk Nowohuckich" Dawida Masło. Czyta autor. Od 2 do 5 kwietnia o 11.45 i 22.50.