Kochajmy i szanujmy aktywistów, bo tak szybko odchodzą...
Część dokonuje świadomej „apostazji”, ponieważ przestaje się zgadzać z jego celami lub stosowanymi środkami, inni rzucają legitymacją lub  przechodzą do innej organizacji. Czasem swoją gorycz wylewają w mediach społecznościowych. I wtedy dowiadujemy się o nierealnych celach, wykorzystywaniu dobrych chęci czy wyeksploatowaniu pokładów idealizmu. Wielu  z nas  spotkało aktywistę lub aktywistkę, którzy działają już tylko siłą rozpędu. Są cyniczni, zgorzkniali, nie wierzą w powodzenie sprawy i irytuje ich każdy drobiazg. Wszystko to mogą być objawy wypalenia aktywistycznego. Na czym polega to zjawisko? Jakie mechanizmy psychologiczne za nim stoją? A przede wszystkim, co możemy robić, aby przeciwdziałać wypaleniu i jego konsekwencjom? Gośćmi Ewy Szkurłat były dr Joanna  Grzymała - Moszczyńska i dr Katarzyna Jaśko z Instytutu Psychologii UJ, współautorki książki "Walcz, protestuj, zmieniaj świat".