Naszą przewodniczką jest kustosz Małgorzata Oleszkiewicz. O świetach w cieniu wojny opowie Olena Kozakiewicz - historyk sztuki i etnografka, która uciekając ze Lwowa, znalazła zatrudnienie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie