Jednym z głównych elementów środowiska przekształcanych w wyniku rozwoju stacji narciarskich jest rzeźba terenu. Podlega ona różnym zmianom, takich jak powstawanie nowych form terenu związanych z erozją na powierzchniach nartostrad, zniszczeniem szaty roślinnej, wyorywaniem skał podłoża czy zaburzeniem naturalnego funkcjonowania procesów geomorfologicznych. - Problem zmian środowiska związanych z narciarstwem zjazdowym w literaturze naukowej nie jest nowy, ale zmiany w rzeźbie terenu nie są często poruszane - powiedział Ewie Szkurłat Dawid Piątek z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, kierownik badań.

Środowisko łąk alpejskich jest w Polsce unikatowe, dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia ochrona tych obszarów. Badania w Tatrach realizowane są dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki .