Fundacja została zarejestrowana 22 marca 2012 r. Od początku swojej działalności Fundacja udzieliła pomocy w 18 krajach afrykańskich, koncentrując się na finansowaniu budowy lub remontu szkół, studni, budowie lub wyposażeniu przychodni, laboratoriów i szpitali. Fundacja najchętniej finansuje projekty, które dają możliwość zapewnienia samowystarczalności (żywnościowej, albo finansowej) lokalnej organizacji, pomagającej miejscowej ludności (np. młyn w miejscowości Helota w Togo, czy gospodarstwo dla domu sierot w Mampikony na Madagaskarze). Fundacja finansuje również projekty interwencyjne, gdy sytuacja tego wymaga (np. dożywanie w czasie klęski głodu w Burundi). Największym dotąd projektem Fundacji jest budowa 4-piętrowego Szpitala Polskiego (na 100 łóżek) w Antsirabe na Madagaskarze.

Teraz przyszedł moment na realizację dwusetnego projektu. To tylko pretekst do wirtualnych odwiedzin Tanzanii (Kiabakari) gdzie działa ks. Wojciech Kościelniak, a także rozmowy z liderami Polskiej Fundacji dla Afryki: Katarzyną Urban i Mateuszem Gurbielem. Do udziału w audycji zaprosił ich Grzegorz Bernasik.