Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Zaskakujące sceny w legendzie św. Mikołaja

W średniowieczu biskup Mikołaj był jednym z najpopularniejszych świętych i czczony był zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. W Małopolsce poświęcono mu wiele ołtarzy, a szczególnie ciekawe wydają się cykle z nastaw datowanych na 1 połowę XVI wieku: kwatery z ołtarza św. Mikołaja w Rzepienniku Biskupim, kwatery ze skrzydeł z Domaradza (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie) oraz pojedyncze obrazy znajdujące się w kolekcji Książąt Czartoryskich (MNK). W cyklach tych odnajdziemy przedstawienia, które odnoszą się do zaskakujących epizodów ze średniowiecznej legendy św. Mikołaja. Dlaczego ukazywano go z trzema kulami złota, co opowiadano o jego dzieciństwie i dlaczego w niektórych cyklach pojawiała się scena biczowania figury świętego? Magdalena Łanuszka zaprasza do odkrycia nieznanych scen z legendy św. Mikołaja biskupa, w audycji Wielka Sztuka Małopolski w piątek godz. 18.05.

Tryptyk św. Mikołaja w kościele św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim, ok. 1520. Fot. E. Hapek, wg Paulina Chełmecka, "Obrazy ze scenami legend o św. Mikołaju w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Kwestia proweniencji i wykonawcy

 

Ocalenie żeglarzy, kwatera z tryptyku św. Mikołaja w Rzepienniku Biskupim, ok.1520. 

Fot. E. Hapek, wg Paulina Chełmecka, "Obrazy ze scenami legend o św. Mikołaju w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Kwestia proweniencji i wykonawcy", [w:] Folia Historica Cracoviensia, t. 23, z. 2 (2017), s. 139, il. 5. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2236/2395
 

Ocalenie niewinnie skazanych na śmierć, kwatera ze skrzydeł z Domaradza, ok. 1520, Muzeum Narodowe w Krakowie

Fot. http://www.kultura.malopolska.pl/object/MNK%20ND-18/a  

 

Św. Mikołaj uposażający trzy ubogie panny, kwatera ze skrzydeł z Domaradza, ok. 1520, Muzeum Narodowe w Krakowie


Fot. http://www.kultura.malopolska.pl/object/MNK%20ND-17/b

 

Narodziny św. Mikołaja, kwatera ze skrzydeł z Domaradza, ok. 1520, Muzeum Narodowe w Krakowie 

Fot. Pracownia Fotograficzna MNK. 

 

Biczowanie posągu św. Mikołaja, kwatera z tryptyku św. Mikołaja w Rzepienniku Biskupim, ok.1520. 

Fot. E. Hapek, wg Paulina Chełmecka, "Obrazy ze scenami legend o św. Mikołaju w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Kwestia proweniencji i wykonawcy", [w:] Folia Historica Cracoviensia, t. 23, z. 2 (2017), s. 139, il. 6. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2236/2395

 

Ocalenie żeglarzy oraz Biczowanie posągu św. Mikołaja, kwatery skrzydła retabulum, 1 poł. XVI w., Muzeum Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie

Fot. pracownia fotograficzna MNK wg Paulina Chełmecka, "Obrazy ze scenami legend o św. Mikołaju w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Kwestia proweniencji i wykonawcy", [w:] Folia Historica Cracoviensia, t. 23, z. 2 (2017), s. 135, il. 1-2.
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2236/2395


 

Tematy:
Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię