Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Wawelski skandal z XIV wieku w obrazie Jana Matejki

Niewielki obrazek Jana Matejki, zatytułowany "Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja", dziś znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz ten odnosi się do burzliwej historii związanej z małżeństwem królowej Jadwigi: jako kilkuletnie dziecko Jadwiga została bowiem zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, niewiele od niej starszym księciem austriackim. Gdy zapadła decyzja, że mężem Jadwigi ma jednak zostać Jagiełło, Jadwiga podobno chciała uciec z Wawelu, aby połączyć się z Wilhelmem, i nawet miała przy tej okazji próbować wyrąbać sobie drogę siekierą. Pojawił się jednak pan Dymitr z Goraja, który przekonał Jadwigę, że nie powinna uciekać. Jakie postacie ukazał w swoim obrazie Jan Matejko? Jak sprawę tę opisał Jan Długosz? Magdalena Łanuszka zaprasza do wysłuchania opowieści o królewskim romansie i skandalu, o którym plotkowała średniowieczna Europa - w piątek, po godz. 18:00. Zapraszamy!

Detal obrazu. Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=38149

 

Jan Matejko, Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja, 1882, Muzuem Narodowe w Warszawie.

By Jan Matejko - nieznany, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=599817

Wojciech Gerson, Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja, 1869, Muzeum Lubelskie w Lublinie 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dymitr_z_Goraja_i_Jadwiga.jpeg


 

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię