W latach 1996-1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Medycznego UJ i prorektora UJ. Był inicjatorem powołania Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Prof. Stanisław Konturek zmarł 8 sierpnia 2019 roku.

W audycji Marzeny Florkowskiej swojego mistrza wspominają:

- prof. Jolanta Pytko-Polończyk, lekarz stomatolog, Instytut Stomatologii Collegium Medicum UJ, prodziekan Wydziały Lekarskiego Collegium Medicum UJ,

- prof. Joanna Bonior, fizjolog, gastroenterolog doświadczalny, Zakład Fizjologii Medycznej Collegium Medicum UJ, magister pielęgniarstwa,

- prof. Piotr Pierzchalski, biolog molekularny, Zakład Fizjologii Medycznej Collegium Medicum UJ.

W audycji wykorzystano materiały archiwalne TVP Kraków: rozmowę  Katarzyny Aleksandrowicz z prof. Stanisławem Konturkiem z 1996 roku na temat wspomnień z lat szkolnych oraz archiwalną rozmowę Jana Stępnia z archiwum Radia Kraków.