Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.27.10.2019 r.

Czarny Dąb z Warty ( fot.MOs810/Wikipedia)

 

Mineralog z Akademii Górniczo - Hutniczej prof. MACIEJE PAWLIKOWSKI zaprasza na spacer po pralesie. Takim, który rósł w karbonie czyli około 300 mln lat temu i w permie 280  mln.

Badania reliktów tego czasu pozwalają uczonym  między innymi odtworzyć warunki klimatyczne, które wówczas panowały na Ziemi.

Posłuchaj!

 

 


 

 

(fot.Eric Salard/Wikipedia).

 

Prof. RYSZARD TADEUSIEWICZ - były prezes Oddziału Krakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK  objaśnia co to jest "kataliza".  

Wyjaśnia jakie mamy katalizatory (także we własnym ciele) oraz  czym zajmują się naukowcy krakowskiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. JERZEGO HABERA (1930 -2010), który był jego twórcą.

Posłuchaj!

 

 

 

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię