Powyższe słowa to życzenia, które napisał rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Sylwester Tabor w liście gratulacyjnym z okazji 240. rocznicy powołania Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

W XXI wieku Ogród Botaniczny to nie tylko gromadzenie i udostępnianie kolekcji roślin, ale także ochrona ponad 10 tysięcy ginących i zagrożonych gatunków roślin z całego świata. Jednocześnie Ogród Botaniczny staje się swoistym centrum kultury z koncertami, wystawami, spotkaniami, a nawet pokazami mody. Dzięki temu przyciąga nie tylko miłośników roślin.

Co więcej, usytuowana na tym samym terenie Obserwatorium Astronomiczne założone przez Jana Śniadeckiego,  w dalszym ciągu prowadzi badania zarówno na historycznych, jak i najnowocześniejszych sprzętach.

A na wszystko można spojrzeć z okien Kliniki Położnictwa UJ CM, w której na świat przyszła większość krakowian. Odkąd kliniki w dużej części przeniosły się do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego, powstał pomysł utworzenia Via Medicorum - szlaku krakowskiej medycyny, a nawet powołania Muzeum Medycyny z prawdziwego zdarzenia.

Czy bujamy w obłokach? Dlaczego nie, skoro pierwszy w Krakowie lot balonem odbył się właśnie tutaj.

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są:

prof. Katarzyna Piotrowicz, geograf i klimatolog, Zakład Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

prof. Michał Węgrzyn, biolog, Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Krakowie;

Patrycja Fałowska, botanik, zastępca Dyrektora Ogrodu Botanicznego w Krakowie;

Michał Chlipała, prawnik i historyk, pomysłodawca i twórca Via Medicorum wzdłuż ul. Kopernika, Katedra Historii Medycyny UJ Collegium Medicum.