To jest toast za nasze żony 
za poetów i za uczonych 
za raj dawno stracony 
którego nam dzisiaj brak