Internet wkroczył w wiele dziedzin naszego życia. W sieci możemy swobodnie kupować, sprzedawać, poznawać nowych ludzi.  Może być również wykorzystywany  w psychoterapii.
W niektórych krajach, np. w Holandii, leczenie z wykorzystaniem internetu zostało uznane za standardową procedurę medyczną i terapeutyczną. I to nie tylko w prywatnej opiece zdrowotnej, ale i… w publicznej służbie zdrowia. W Polsce można mówić o silnym oporze wobec tej formie terapii. Część psychologów uważa, że w ogóle nie powinna mieć miejsca. Dr Wojciech Drath  - psycholog i psychoterapeuta -prowadził  badania ankietowe wsród członków Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat psychoterapii on line. Jakie były wyniki tego badania? Blisko jedna trzecia (32%) ankietowanych psychoterapeutów prowadziła lub prowadzi obecnie psychoterapię on line. Zdecydowana większość (77,4%) uważa, że psychoterapia on line powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych przypadkach. 10,3% badanych sądzi, że taka forma psychoterapii w ogóle nie powinna mieć miejsca. W badaniu wzięło udział 199 osób.

O plusach i minsach terapii on line Ewa Szkurłat rozmawia z dr Wojciechem Drathem.