Odmrożono kulturę - na spektakle czekają również osoby z niepełnosprawnościami. Teatr dostępny to taki, który w swojej ofercie ma wydarzenia, spektakle i działania dostępne dla wszystkich. I nie chodzi o samo przystosowywanie gotowych przedstawień, ale także tworzenie wydarzeń z myślą o każdym, kto pragnie zanurzyć się w świat wykreowany na scenie. Jedną z najważniejszych rzeczy jest czynnik ludzki - akceptacja ograniczeń, które należy pokonać dla wzajemnego zrozumienia.

 

 

"Szukam języka, żeby wyrazić słowo” - mówi Dominika Feiglewicz - aktorka, koordynatorka dostępności w Teatrze im. J. Słowackiego. Założyła Fundację Migawka, która działa na rzecz włączania osób niesłyszących i niedosłyszących do aktywnego tworzenia sztuki.