Długość tarnowskiej linii tramwajowej wynosiła 2580 m. Wiodła od ul. Burtniczej, Lwowską, Wałową, Krakowską do dworca kolejowego. Bilety w okresie międzywojennym były dość drogie. Dorośli płacili za przejazd 20 gr., młodzież 10 gr. W związku z tym od połowy lat 30. liczba pasażerów spadła o połowę w porównaniu z latami 20.