Rozmawiają prof. Jarosław Bodzek, archeolog i muzealnik, kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie – Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego przy ul. Piłsudskiego, wice dyrektor Instytutu Archeologii UJ i Marzena Florkowska.

więcej o srebrnikach