Rząd pozytywnie zaopiniował wniosek władz miasta o dofinansowanie tak zwanego studium wykonalności dla metra w stolicy Małopolski. Jest więc szansa, że Kraków dostanie 5 milionów na sporządzenie dokumentów, które mają szczegółowo opisać sposób realizacji metra. Kraków stara się o połowę potrzebnej na wykonanie studium kwoty. Do tej pory rząd był sceptyczny, bo kwestionował potrzebę powstania metra w takim mieście, jakim jest Kraków. Ostatecznie jednak jest pozytywna opinia. Teraz wniosek trafi do Komisji Europejskiej, która ma zdecydować o przyznaniu tych pieniędzy. CZYTAJ

 

 

(RK, Dominika Panek/ew)