Ks. prof.  Andrzej Draguła,  autor książki " Syn marnotrawny. Biografia ocalenia.", jest teologiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, publicystą, autorem m.innymi  „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”; „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”; „Emaus. Tajemnice dnia ósmego".