O znaczących wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą wpłynąć na losy "frankowiczów", oraz o możliwych ścieżkach rozwiązania tego sporu, mówił dr Jan Szuszkiewicz, ekspert z dziedziny prawa.