Języki i kultury mają swoich ambasadorów. To dzięki tłumaczom poznajemy świat, który bez ich pracy byłby dla nas niedostępny. Dobry tłumacz to według znawców, twórczy współautor dzieła. Do takich osób niewątpliwie dr Magdalena Pytlak.

  Absolwentka filologii słowiańskiej UJ  oraz studiów doktoranckich afiliowanych przy Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową  UJ. Obroniła dysertacje doktorską na temat  Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy" Fiodora Dostojewskiego. Nominowana dwukrotnie do literackiej nagrody Literackiej Gdynia i laureatka Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” 2019 dla tłumacza (przekład książki Fizyka smutku Georgi Gospodinowa)