Na szczęście - są ludzie, którzy chcą przywrócić pamięć o kulturze materialnej Rusinów Szlachtowskich.

Sięgniemy do zamierzchłej przeszłości, bo do kultury wołoskiej ( czyli różnych grup etnicznych zamieszkujących pierwotnie Półwysep Bałkański, posługujących się językami wschodnioromańskimi.)

W studiu witam dr Justynę Cząstkę - Kłapytę  − etnomuzykologa i antropologa kultury oraz przewodniczkę górską, dr Piotra Kłapytę - geografa UJ, Dominikę Cieplak - studentkę architektury Politechniki Krakowskiej