Podróż kulinarną, gdyż na przestrzeni wieków kuchnia polska ulegała licznym wpływom i zmianom, gdyż tereny Rzeczypospolitej Polskiej historycznie zamieszkiwała zmieniająca się mozaika narodów. O kulinarnych wpływach tatarskich, tureckich, rusińskich, niemieckich, francuskich, włoskich czy żydowskich w Wielką Sobotę rozmawialiśmy z Robertem Makłowiczem - dziennikarzem, pisarzem, krytykiem kulinarnym i podróżnikiem.