Więcej o tej pionierskiej wyprawie:

http://viamountains.com/wyprawa/
https://www.facebook.com/Lukkarpatzima/