"Konflikt nigdy nie rodzi się na poziomie potrzeb, lecz strategii, jakie wybieramy, aby je zaspokoić" - twierdzi Katleen Mcfeeran, trenerka "porozumienia bez przemocy", pracująca w Freedom Project w USA. W Krakowie odbyło się jej  spotkanie z pracownikami służby więziennej. Rozmawiano o metodzie wykorzystywanej w resocjalizacji osadzonych. " Porozumienie bez przemocy" jest stosowane  od 17 lat w 9 amerykańskich więzieniach  w Stanie Washington w USA. Jak zbadano  - recydywa wśród uczestników programu  obniżyła się  o 44%. Więźniowie podczas warsztatów uczą się radzić sobie z gniewem, lepiej się komunikować, nazywać swoje emocje. Jakie są szanse na wprowadzenie "porozumienia bez przemocy" do polskich więzień?