"Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi; Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią... "– tak zaczyna się ekologiczny Dekalog św. Franciszka z Asyżu. 40 lat temu papież Jan Paweł II ogłosił tego świętego patronem ekologów. Świat jest naszym wspólnym domem i od nas zależy w jakim stanie zostawimy go następnym pokoleniom.
"Kościół nie może udawać, że kryzys klimatyczny nie istnieje" - twierdzi  prof. Alessandra Smerilli - siostra zakonna i profesor ekonomii politycznej, pierwsza kobieta nominowana do Komisji Państwa Watykańskiego. Polscy duchowni już w ubiegłym roku napisali  list do wiernych. Jako grzech uznali m.in. marnowanie jedzenia, znęcanie się na zwierzętami i wyrzucanie śmieci do lasu. Biskupi obradujący na tzw. synodzie amazońskim  zaapelowali o to, by wprowadzono pojęcie „grzechu ekologicznego”. Takim moralnym przewinieniem byłoby m.in. niszczenie środowiska naturalnego czy brak szacunku do przyrody. Czym jest grzech ekologiczny?
W reportażu wystąpili: salezjanka siostra Alessandra Smerilli, profesor ekonomii politycznej, pierwsza kobieta nominowana do Komisji Państwa Watykańskiego, franciszkanie: Jan Maria Szewek, Stanisław Jaromi i  Zbigniew Świerczek, czlonkowie Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) i prof. Zbigniew Mirek, Wypowiedzi prof. Alessandry Smerilli tłumaczył Piotr Abramczyk ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Wykorzystano również fragmanety kampanii "Nie zaśmiecaj swojego sumienia" przygotowanej  na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2010 roku.