Podinsp. Krzysztof Dymura z małopolskiej policji przypomina warunki, które pozwalają korzystać z "niebieskich kopert":

- Trzeba wylegitymować się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Wtedy z wyznaczonych miejsc może korzystać osoba niepełnosprawna, która otrzymała taką kartę. Mogą to być też kierujący samochodem, którzy przewożą posiadacza karty, albo kierujący pojazdem należącym do placówki opiekuńczej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Podszywanie się pod niepełnosprawnego

Niestety są kierowcy, którzy z rozmysłem używają kart parkingowych, np. swoich dziadków, by zostawić auto na "niebieskiej kopercie".

- Artykuł 96b kodeksu wykroczeń mówi wprost, że posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnień podlega karze grzywny do dwóch tysięcy złotych. Oczywiście, zgodnie z taryfikatorem mandaty będą odpowiednio niższe, ponieważ niezastosowanie się do znaku informującego o miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych jest zagrożone mandatem w wysokości 500 zł i pięcioma punktami karnymi. Natomiast posługiwanie się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną grozi 300 zł mandatu, Będzie to też odnotowane w kartotece policyjnej - wyjaśnia podinsp. Dymura.

Dodajmy, że te przepisy obowiązują też na drogach wewnętrznych. Wbrew obiegowej opinii, policjanci i strażnicy miejscy mogą tam wypisywać mandaty za nieuprawnione zajmowanie miejsc dla niepełnosprawnych.

Mateusz Żmija