Poza ściśle określonym kolorem karoserii, bus przewożący dzieci musi też posiadać białe tablice z napisem "AUTOBUS SZKOLNY". Wynika to z Art. 2. Prawa o ruchu drogowym.

Osobne przepisy dotyczą zasad poruszania się takim pojazdem po drodze i zachowania innych kierowców w jego bezpośrednim otoczeniu.

Gdy kierowca chce wyjechać autobusem szkolnym na jezdnię z zatoczki lub zmienić pas ruchu, powinniśmy zachować się tak, jak w przypadku autobusów komunikacji miejskiej:

Zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru - mówi podinsp. Krzysztof Dymura z małopolskiej policji, cytując w ten sposób Art. 18a. Prawa o ruchu drogowym.

Natomiast kiedy autobus szkolny ma włączone światła awaryjne - wcale nie oznacza to, że się zepsuł!

Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne. Natomiast kierujący innym pojazdem, przejeżdżając obok takiego autobusu, musi zachować szczególną ostrożność - dodaje Dymura.

Warto dodać, że kierowca autobusu ma nawet pewne prawa do kierowania ruchem. Może zatrzymać inne samochody na czas wsiadania lub wysiadania dzieci z jego pojazdu. Służy do tego np. duża, żółta tablica z nadrukowanym znakiem B-20, czyli popularnym "stopem".

Nie zapominajmy, że choć wymienione zasady mają zapewnić bezpieczeństwo naszym pociechom, to nie uchronią ich przed skutkami lekkomyślności na drodze. Wytłumaczmy dzieciom, dlaczego nie powinno się wychodzić zza stojącego autobusu, a jako kierowcy - zachowajmy szczególną ostrożność zawsze, gdy widzimy przed sobą pomarańczowego "gimbusa".


Art. 2. Prawa o ruchu drogowym

(...)

41a) ,,autobus szkolny" - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej ,,autobus szkolny";

(...)

Art. 18a.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

1) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;

2) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.

2. Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Mateusz Żmija