Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Przepis na środę: Przejścia dla pieszych z wysepką

Przejścia dla pieszych przedzielone wysepką, pylonami lub innymi urządzeniami to częsty widok na ulicach Krakowa. Ostrzegamy, że na podwójnych "zebrach" trzeba zachować podwójną ostrożność.

Małopolska policja potwierdza, że takie przejścia powodują nieporozumienia między pieszymi a kierowcami. Często pojawiają się też dyskusje na temat tego, czy zebrę z wysepką na środku jezdni należy traktować jako jedno przejście czy jako dwie, odrębne "zebry"?

Podinsp. Krzysztof Dymura z małopolskiej policji przytacza Art. 13 ust. 8 prawa o ruchu drogowym, który nie pozostawia w tej sprawie żadnych wątpliwości: Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej z tych jezdni uważa się za przejście odrębne. Dokładnie tak samo przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Wynika z tego, że na wysepce powinniśmy zatrzymać się po raz drugi, rozejrzeć dokładnie w obu kierunkach i dopiero wtedy przekroczyć kolejny pas jezdni.

To jest warte podkreślenia, bo w momencie zdarzeń drogowych pieszy czuje się oburzony, bo znajdował się na przejściu dla pieszych, a tak na dobrą sprawę ta wysepka, która rozdziela dwa pasy ruchu, stanowi też rozdzielenie dwóch przejść dla pieszych - dodaje Dymura.

Do wzmożonej ostrożności zachęcamy nie tylko kierowców, którzy często powodują wypadki z udziałem pieszych, ale także samych pieszych. Jesień to bardzo niebezpieczny czas dla niechronionych uczestników ruchu. Zróbmy wszystko, by nie oznaczało to tragicznych wypadków.

Mateusz Żmija

Art. 13 Ustawy prawo o ruchu drogowym

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

(...)

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Źródło: Radio Kraków
Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię