Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Przepis na środę: Kolumny rowerzystów

Końcówka wakacji to idealny moment na wycieczkę rowerową! Jeżeli wybieramy się na nią większą grupą, pamiętajmy o zasadach jazdy w kolumnie rowerów.

fot. StockSnap / Pixabay

Jak tłumaczy podinsp. Krzysztof Dymura z małopolskiej policji, tę kwestię reguluje Art. 32 Prawa o ruchu drogowym.

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15. Odległość między jadącymi kolumnami rowerowymi nie może być mniejsza niż 200 metrów. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego - mówi Dymura.

Przestrzegać przepisów muszą też kierowcy innych pojazdów. Jeżeli decydują się na wyprzedzanie kolumny, mają kategoryczny zakaz wjeżdżania między tworzące je rowery. W tych manewrach zmotoryzowanym ma pomóc 200-metrowa przestrzeń między kolumnami, która została wymieniona w przepisie.

Należy też zachować co najmniej metrowy odstęp od wyprzedzanego roweru. To wymóg zawarty w Art. 24 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, gdzie czytamy, że: Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.  

Przypominamy, że rowerzyści należą do niechronionych uczestników ruchu. Ponieważ grożą im najcięższe konsekwencje wypadków drogowych, trzeba zwrócić na nich szczególną uwagę.

Art. 32 Prawa o ruchu drogowym

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:  

1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10;
2) rowerów jednośladowych - 15;
3) pozostałych pojazdów - 5.

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.  

3. (uchylony)

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.  

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.  

6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.  

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, kierując się koniecznością zapewnienia porządku oraz zasadą bezpieczeństwa ruchu drogowego, określą, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Mateusz Żmija

Źródło: Radio Kraków
Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię