Organizatorem projektu jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, a inicjatorem Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny – Marzena Paszkot.

O inicjatywie opowiadają goście audycji Przed Hejnałem: Anna Potocka, kurator zawodowy rodziny, pedagog o specjalizacji resocjalizacja i Monika Domagała, kurator zawodowy rodziny, które udzielają porad w Strefie Nastolatka.