Co kilka lat ukazuje się raport NAC (National Autism Center) stanowiący podsumowanie aktualnych analiz badań nad terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Jego celem nadrzędnym jest wyłonienie tych form terapii, które odznaczają się największą skutecznością, opartą na rzetelnych dowodach naukowych. Zdaniem badacza, rozpatrując wybór terapii, warto wziąć pod uwagę badania naukowe, bo w przypadku zaburzeń spektrum autyzmu czas ma kluczowe znaczenie. 

Raport NAC dzieli metody terapeutyczne na trzy zasadnicze grupy: ustanowione czyli te poparte naukowo, obiecujące - które mogą okazać się skuteczne, jednak wciąż brakuje dostatecznych badań na zaliczenie ich do grupy pierwszej oraz metody nieustanowione a więc takie, w których brakuje ekspertyz albo przedstawione badania nie potwierdzają skuteczności leczenia. -  Dlatego warto sięgać po terapie ustanowione - stwierdza prof. Bąbel. 

NAC jest organizacją skoncentrowaną na promowaniu terapii dla osób z autyzmem opartej na dowodach naukowych. Dzięki raportom NAC opracowywane zostały krajowe standardy skutecznego leczenia dzieci i młodzieży z ASD w Stanach Zjednoczonych. - W Polsce wciąż niestety dominującymi terapiami są te, które należą do grupy terapii nieustanowionych, bez twardych dowodów naukowych na ich skuteczność m.in  Integracja Sensoryczna czy  Metoda Krakowska - podsumowuje naukowiec.