Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Nowy rektor Uniwersytetu Ekonomicznego stawia na stabilny rozwój uczelni

1 września prof. Bernard Ziębicki obejmie stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zastąpi prof. Stanisława Mazura, który z uwagi na start w wyborach prezydenckich w Krakowie, zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję. W wyborach wzięło udział trzech kandydatów: prof. Marcin Zawicki, któremu przypadło 36 głosów, prof. Krzysztof Wach, na którego zagłosowało 111 osób i właśnie prof. Bernard Ziębicki, który głosowanie zakończył z wynikiem 240 głosów. Jakie plany dotyczące przyszłości uczelni ma nowy rektor? Jak mówił w rozmowie z Jackiem Bańką, stawia na stabilny rozwój uczelni.

fot. Jacek Bańka

Panie profesorze, w ubiegłym tygodniu został pan wybrany na razie rektorem elektem, zastąpi pan profesora Mazura. Profesor Mazur poparł pana kandydaturę, czy to oznacza, że pana kadencja jako rektora to będzie kontynuacją tego, co robił na uczelni profesor Mazur?

Prof. Bernard Ziębicki nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Moja kadencja rozpocznie się 1 września 2024 roku. Przez ostatnie pięć lat byłem członkiem kolegium rektorskiego, którym kierował rektor Stanisław Mazur. Uważam, że zapewnienie stabilnego rozwoju uczelni to naturalna kontynuacja działań, które były realizowane we wcześniejszej kadencji i w tym wymiarze chcę kontynuować różne zadania, przedsięwzięcia, które w tej kadencji zostały podjęte. Wiele było podjętych działaniach o charakterze inwestycyjnym, zostały podpisane umowy dotyczący realizacji różnych przedsięwzięć i jako rektor w przyszłej kadencji czuję się zobowiązany do tego, aby te przedsięwzięcia efektywnie kontynuować.

Co się zmieni?

Jakie przedsięwzięcia? Użył pan sformułowania „stabilny rozwój uczelni”, czyli co tak naprawdę?

Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, to przede wszystkim chodzi o poszerzenie naszej bazy lokalowej. Uniwersytet Ekonomiczny jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Kształcimy ponad 13 tysięcy studentów, poszerzamy ofertę kształcenia, mamy coraz więcej kierunków, w wyniku czego od pewnego czasu cierpimy na niedobór przestrzeni, sal dydaktycznych, ale także przestrzeni biurowej. W mijającej kadencji zostały podjęte decyzje i działania związane z poszerzeniem bazy lokalowej uczelni, między innymi została rozpoczęta budowa nowego budynku Centrum Obsługi Studentów - budynku o kubatorze 6000 m², nowoczesnego budynku, w którym zlokalizowane zostaną wszystkie jednostki, związane z obsługą procesu dydaktycznego w naszej uczelni. Ta inwestycja jest już zaawansowana, czekamy na ostatnie decyzje dotyczące rozpoczęcia budowy, mamy zabezpieczone środki finansowe na realizację tej inwestycji i ta inwestycja zostanie zrealizowana w przeciągu 24 najbliższych miesięcy.

Prof. Stanisław Mazur: Cieszę się że, nowy rektor chce kontynuować budowanie wspólnoty akademickiej

Czy będą nowe akademiki dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego?

Panie profesorze, w tej kampanii samorządowej sporo było o budowaniu akademików na terenie Krakowa, o tym mówiło wielu kandydatów, a nowe akademiki Uniwersytetu Ekonomicznego?

Minister Wieczorek zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu na cele związane z remontami i budową nowych akademików. Nie ukrywam, że chciałbym skorzystać z tych możliwości. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia, która nie dysponuje dobrym zapleczem akademików, z tym problemem borykamy się od wielu lat. Nasze akademiki to po części akademiki wynajmowane od innych uczelni. Gdyby pojawiły się realne możliwości związane z finansowaniem inwestycji dotyczącej budowy nowego akademika, bardzo chętnie bym takie przedsięwzięcie zrealizował.

Prof. Bernard Ziębicki: "Grupowych zwolnień w kilku korporacjach nie należy traktować jako początku kryzysu w branży IT"

Rozumiem, że zapowiedzi kandydatów na prezydenta Krakowa miały dotyczyć tego, że ci kandydaci pieniądze by zdobywali. To nie jest tak, że miasto by partycypowało w budowie akademików, bo to jest zadanie uczelni.

Są bardzo różne możliwości realizacji tego typu przedsięwzięć, jest partnerstwo publiczno – prywatne, są różnego rodzaju właśnie fundusze, w tym wspomniany przeze mnie fundusz zapowiedziany przez ministra. Myślę, że przy wsparciu miasta głównie w wymiarze lokalizacji takiego akademika, takie przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania. Ono służyłoby studentom, ale również służyłoby miastu.

Obchody 100-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego

W przyszłym roku z uczelnia będzie świętować stulecie, co będzie symbolem stulecia Uniwersytetu Ekonomicznego?

2 października 2024 roku rozpoczynamy rok jubileuszowy 100-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obchody związane z tym jubileuszem będą trwały cały rok, będą odbywały się różne wydarzenia związane z tym jubileuszem, konferencje. 2 października planujemy uroczyste rozpoczęcie tego roku jubileuszowego, natomiast kulminacyjnym wydarzeniem będzie święto uczelni w maju 2025 roku i to będzie niespodzianka. Mamy już pewien plan, jak zorganizujemy to wydarzenie, ale nie chciałbym przedstawiać szczegółów, chcielibyśmy żeby to było święto nie tylko naszej uczelni, ale święto również Krakowa, miasta, w którym od 100 lat nasza uczelnia bardzo aktywnie działa.

Nowe inwestycje

A w wymiarze infrastrukturalnym - na 100-lecie uczelnia przetnie wstęgę i odda do użytku?...

Myślę, że nie uda nam się do końca przyszłego roku zrealizować w całości żadnej inwestycji, ale liczę na to, że wiele przedsięwzięć rozwojowych będzie na etapie zaawansowania w ich realizacji. Poza wspomnianym przeze mnie budynkiem COS-u planujemy także adaptację na potrzeby dydaktyczne, na potrzeby laboratoriów naukowych budynki określane u nas jako Diamond. To są dawne stajnie Lubomirskich, zlokalizowane na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Możemy wygospodarować powierzchnię łączną 9000 metrów kwadratowych i tę powierzchnię chcemy zaadaptować na potrzeby procesu dydaktycznego, badawczego w naszej uczelni.

Co znajdzie się w tych dawnych stajniach?

Przede wszystkim tam znajdą się laboratoria dawnego towaroznawstwa. Aranżacja tych budynków będzie w stylu loftowym. Nie zmieniając kubatury zewnętrznego układu tych budynków, postaramy się zagospodarować przestrzeń wewnętrzną w nowoczesny sposób, stwarzając możliwości dla funkcjonowania nowoczesnych laboratoriów, nowoczesnych sal dydaktycznych, gdzie studenci będą mogli przede wszystkim odbywać zajęcia laboratoryjne, dotyczące badań z zakresu jakości. To jest kontynuacja dawnego towaroznawstwa, rozwijanego w naszej uczelni.

Posłuchaj całej rozmowy

Nowy rektor UEK ma na swoim koncie wiele osiągnięć i tytułów. Przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz kierownika Katedry Metod Organizacji i Zarządzania.

Bernard Ziębicki jest członkiem Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (na kadencję 2020-2024), członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (od 2020), oraz dyrektorem studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK dla kierunków: „Doskonalenie umiejętności menedżerskich” – studia dedykowane dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej „Kęty” S.A. (2007-2008), „Podstawy przedsiębiorczości” studia podyplomowe dla nauczycieli (projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski) (2010-2011), „Comarch Executive Academy – studia podyplomowe typu MBA” – dedykowane studia podyplomowe dla kadry menedżerskiej Comarchu (2015-2019), „Kadry i płace” (2014-2020).

Nowy rektor UEK był również wykładowcą Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Tarnowie (2005-2010), współzałożycielem oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego „Krakowska Szkoła Controllingu” (od 2014), redaktorem tematycznym z zakresu metod i koncepcji zarządzania oraz teorii organizacji i zarządzania kwartalnika naukowego „Organizacja i Kierowanie” (od 2016), oraz redaktorem tematycznym z zakresu zarządzania dwumiesięcznika naukowego „Zeszyty Naukowe. Cracow Review Economics and Management” (2017-2024).

Jest autorem i współautorem ponad 230 publikacji naukowych w formie monografii, artykułów i materiałów konferencyjnych, dotyczących problematyki: metod organizacji i zarządzania, nowych koncepcji zarządzania, efektywności organizacyjnej, systemów wynagrodzeń, zarządzania informacjami. Był zaangażowany w ponad 30 projektów badawczo-wdrożeniowych dla praktyki gospodarczej.

Autor:
Jacek Bańka

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię