Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 05.08.2018 r.

Dobšinského kalendárium. To je názov detských tvorivých dielní organizovaných 8 dní v spišskej obci Kacvín. Deti sa vydali po stopách najväčšieho slovenského rozprávkara – Pavla Dobšinského. Obsah relácie doplní listovanie v historickom kalendári spolu s historičkou Milicou Majeríkovou-Molitoris.

„Dobšinského kalendarium” - to nazwa warsztatów dla dzieci, organizowanych  przez 8 dni w miejscowości Kacwin na Spiszu, które pozwalają ich uczestnikom odkrywać ślady po tym największym słowackim bajkopisarzu. Pavol Dobšinský żył w latach 1828 -1885. Więcej o tym wydarzeniu w pierwszej sierpniowej audycji. Jej treść uzupełni przegląd kalendarza historycznego wspólnie z Milicą Majerikovą-Molitoris. 

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię