Wspólne badania są prowadzone od ponad roku. Projekt badawczy nosi tytuł: "Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004 - 2014" i jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

"Obecnie bardzo wiele instytucji udostępnia swoje zbiory. Jest trend do digitalizacji, do zachowania ich w rozmaity sposób. Digitalizacja zaczęła się w latach 90., ale teraz mamy ogromne przyspieszenie technologii" - mówi w rozmowie z Radiem Kraków profesor Jadwiga Mazur z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Cyfryzacja może polegać na wykonaniu skanu albo zdjęcia, ale może też przybrać bardziej skomplikowaną formę. - "Jest też bardzo skomplikowana digitalizacja 3D, gdy digitalizujemy obiekty przestrzenne" - mówi Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury.

Celem wspólnych badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie jak digitalizacja zmienia nasze myślenie o dziedzictwie kulturowym. - "Kolejnym celem jest sformułowanie rekomendacji dla ministerstwa i instytucji oddolnych dotyczących dalszych kierunków działań, bo zasoby są ogromne, ale można by bardziej efektywnie je wykorzystać. Powinniśmy kłaść większy nacisk na upowszechnianie tego, co już zostało udostępnione" - mówi doktor Mariusz Dzięglewski z UP.

W czwartek 19 maja w Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbędzie się sympozjum naukowe "Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów".

 

Aleksandra Ratusznik