Trwają prace nad  stworzeniem Centrum Doskonałości ramach programu Teaming. Jeśli plan działania zostanie zaakceptowany, Komisja Europejska przeznaczy na stworzenie Centrum do 15 milionów euro w ciągu 7 lat, a środki te będą uzupełnione przez podobną kwotę, pochodzącą od publicznych i prywatnych instytucji w Polsce. Misją Centrum będzie: wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, opartych na symulacjach komputerowych, rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych z medycyną spersonalizowaną oraz stymulowanie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw tworzących innowacyjne rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne. O współpracy lekarzy i informatyków z dr Marianem Bubakiem z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet na AGH rozmawiała Ewa Szkurłat