"Poprzednia edycja okazała się wielkim sukcesem: było z nami ponad 35 tys. wolontariuszy z prawie 90 małopolskich gmin: uczniów, pedagogów, pracowników gmin i powiatów, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, harcerzy i aktywistów. Zebraliśmy wspólnie ponad trzy tony odpadów, kontenery wypełnione porzuconymi w lesie wielkimi gabarytami i sterty zużytych opon samochodowych, ale przede wszystkim zyskaliśmy piękniejsze i bardziej przyjazne tereny zielone." - więcej>>>
Gośćmi programu Przed hejnałem byli:

Grzegorz Bielecki - Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pcim
Maciej Marculanis - Prezes stowarzyszenia Czysta Polska
Marta Jantas Ruszel mam biorąca udział w programie ze swoimi pociechami.