Poradnia Terapii Uzależnień „Alko-Med.” 

Oferta placówki:
– diagnoza lekarska i terapeutyczna osób z problemem alkoholowym, pijących      szkodliwie, pacjentów z podwójną diagnozą, osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA
– psychoterapia indywidualna osób z problemem alkoholowym, pijących szkodliwie, pacjentów z podwójną diagnozą, osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA
– terapia grupowa osób z problemem alkoholowym, pijących szkodliwie, pacjentów z podwójną diagnozą, osób współuzależnionych oraz psychoterapia grupowa dla     Dorosłych Dzieci Alkoholików, grupa wsparcia dla pacjentów w zaawansowanym            stadium uzależnienia
– interwencje kryzysowe
– poradnictwo psychologiczne- warsztaty umiejętności psychologicznych (trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności) – dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych;-  warsztaty pt” Nowa Przestrzeń – perspektywy i cele. Odnajdywanie satysfakcji w życiu” – warsztaty skierowane dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Warunki przyjęcia do programu terapeutycznego:
– odbycie konsultacji diagnostycznych u specjalisty psychoterapii uzależnień i lekarza psychiatry
– pacjenci zgłaszający się dobrowolnie bez skierowania, pacjenci przyjmowani z nakazu sądu oraz Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także skierowani przez innych specjalistów
– zgoda na warunki i podpisanie przez pacjenta kontraktu terapeutycznego
Rejestracja osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

 

 

Kontakt:
31-966  Kraków, os. Sportowe 24
Tel. +48 512981617
 Tel. 12 2596064
e-mail: alkomed@gmail.com


https://alkomed.pl/