CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA ALCO TEL
12/ 411 60 44
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

https://www.mcpu.krakow.pl/content/punkt-konsultacyjny-0