Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia"

To tytuł ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Kraków, Pracownię Psychologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prof. Elzbieta Szeląg/fot. K.P

Zapraszam do wysłuchania I cz. rozmów z uczestniczkami konferencji:

prof. Elżbietą Szeląg, z Pracowni Neuropsychologii, Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M. Neckiego PAN w Warszawie.

Zegar mózgowy kształtuje funkcjonowanie ludzkiego umysłu w normie i patologii. U podłoża działania umysłu lezy dynamika czasowa. Sprawne funkcjonowanie poznawcze zasadza się w mózgowych mechanizmach percepcji czasu. Deficyty przetwarzania czasowego mozna łagodzić poprzez odpowiedni trening.

mgr Moniką Borkowską-Żebrowską oraz mgr Heleną Koziec, z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Poradnik skutecznej profilaktyki uzależnień. Aby realizowana profilaktyka była skuteczna, konieczne jest podejście interdyscyplinarne, skierowanie  oddziaływań do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także zaangażowanie wielu instytucji ( takich jak np. szkoły, poradnie psychologiczno - pedagogiczne) i specjalistów.

dr Katarzyną Tomaszek, z Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Gelotofobia - syndrom lęku przed ośmieszeniem - definiowany jest jako przeświadczenie jednostki, że śmiech i humor to sygnały wskazujące na wrogość otoczenia. podłożem doświadczania lęku przed osmieszeniem sa traumatyczne przeżycia z okreu dziecińtwa i adolescencji polegające na długotrwałym prześladowaniu za pomoca ubliżających form humoru.


 

Katarzyna Pelc

W drugiej części :

cd. rozmowy z dr Katarzyną Tomanek o gelotofobii.

o czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych w profilaktyce uzależnień skierowanej do dzieci, rodziców i nauczycieli w rozmowie z Katarzyną Kot i Olgą Mazgaj, z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

oraz o dzieciach matematycznie uzdolnionych: mity, wyniki badań, wnioski - z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską, z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię