|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Raport z badań ankietowych zrealizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w roku szkolnym 2016/2017,

Badania ankietowe pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Posłuchaj:

Raport jest rezultatem analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród krakowskiej młodzieży i zawiera dane na temat ich postaw wobec używania substancji psychoaktywnych, stylu życia z uwzględnieniem różnych aktywności oraz zachowań      ryzykownych. W opracowaniu prezentowane są deklaratywne opinie dzieci i młodzieży na temat substancji psychoaktywnych, ewentualnej szkodliwości tych substancji dla zdrowia oraz postaw osób bliskich wobec używania przez badanych alkoholu. Badana problematyka dotyczyła także wybranych czynników chroniących i czynników ryzyka istotnych w obszarze używania substancji psychoaktywnych i podejmowania zachowań ryzykownych.

O wynikach badań Katarzyna Pelc rozmawia z Moniką Borkowską-Żebrowską, kierownik Działu Profilaktyki i Terapii oraz z Katarzyną Kot, psychologiem i Olgą Mazgaj, rówmnież psychologiem

100%
0%