Na wniosek specjalistówpracujących w ośrodkach terapii uzależnień, Narodowy Fundusz Zdrowia 15 marca  przesłał wytyczne do ośrodków, aby te umożliwiły pacjentom kontakt za pomocą systemów teleinformatycznych. W jaki sposób udzielane jest wsparcie kryzysowe, pomoxc psychiatryczna o raz jak prowadzona jest terapia on line, opiwiadają: Agnieszka Litwa-Janowska, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapii Uzależnień, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień oraz Rajmund Janowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w programie Pierwszy krok. 

 

Joanna Gąska

Obseruj autorkę na Twitterze